Fritidskontakt

Kvinne som ler i taubane ute

Her finner nyttig informasjon for deg som ønsker å bli fritidskontakt og deg som har eller ønsker fritidskontakt:

Fritid for alle er et nasjonalt nettsted knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur og fritid.