Fritidskortet i Modum henter du her: www.modum.nods.no/aiaL

Fritidskortet kan nå brukes for barn og ungdom i barne- og ungdomsskolealder (født i 2006 – 2015).

Ungdom født  i 2003 – 2005 får ikke logget inn. Leverandør jobber med dette og det vil ikke være mulig for denne aldersgruppen å bruke fritidskortet før dette er i orden. Vi gir beskjed gjennom kommunens nettsider og facebook når dette er klart.

Hva er fritidskortet? 

Organiserte fritidsaktiviteter er en viktig del av oppveksten til barn og unge. Her møter de venner og får drive med aktiviteter de liker. Dette skoleåret er Modum kommune med i et pilotprosjekt, hvor målet er at flere barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I forsøksperioden får alle barn mellom 6 og 18 år i Modum 1000 kroner i halvåret, som skal brukes til å dekke deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter. Oversikt over fritidsaktiviteter i Modum finner dere på fritid123.no.  

Hvem kan få fritidskortet? 

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år. For høsten 2021 vil dette gjelde for alle som er født i 2015 (årets førsteklassinger) t.o.m. 2003 (året de fyller 18). For våren 2022 vil dette gjelde for alle som er født i 2016 t.o.m. 2004 (året de fyller 18). Første periode går fra 1. august til 31. desember. Andre periode går fra 1. januar til 31. juli.  

 Hva dekker fritidskortet? 

Fritidskortet kan brukes på deltakeravgift, medlemsavgift og lisens til faste, jevnlige organiserte fritidsaktiviteter, som gir mulighet for tilhørighet over tid. Fritidsmidlene dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. De dekker heller ikke sportsutstyr, instrumenter og andre direkte utgifter. BUA Modum kan benyttes for å låne utstyr til sport og fritid. 

 Når kan fritidskortet tas i bruk? 

Fritidskortet kan nå brukes for barn og ungdom i barne- og ungdomsskolealder (født i 2006 – 2015). Ungdom født  i 2003 – 2005 får ikke logget inn. Leverandør jobber med dette. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og kan ikke overføres til andre. Midlene kan ikke overføres mellom to halvår i pilotprosjektet. 1. januar 2022 kan du hente ut et nytt fritidskort. 

Hvor finnes oversikt over fritidsaktiviteter? 

Fritid123.no gir oversikt over alle fritidsaktiviteter i Modum, Sigdal og Krødsherad. Organiserte fritidsaktiviteter som tilfredsstiller BUFDIRS krav til å være mottakere av midlene er merket med fritidskort-logo.  

Når du logger inn på www.modum.nods.no/aia (Det vil ikke være mulig å logge inn før 01.10.2021) for å bruke fritidskortet vil alle godkjente mottakere synes. 

Jeg går på en fritidsaktivitet i Modum, men finner den ikke på www.modum.nods.no/aia. Hva gjør jeg? 

Hvis organisasjonen ikke ligger inne som godkjent mottaker og fritidsaktiviteten er en fast, jevnlig organisert fritidsaktivitet som gir tilhørighet over tid, kan du bruke fritidskortet til å dekke deltakeravgiften. Ta kontakt med fritidskortet@modum.kommune.no etter 1.10.2021 for å avtale hvordan det gjøres. 

Barnet mitt går på en fritidsaktivitet utenfor Modum kommune – hva gjør jeg? 

Hvis fritidsaktiviteten er en fast, jevnlig organisert fritidsaktivitet som gir tilhørighet over tid, kan du bruke fritidskortet til å dekke deltakeravgiften selv om aktiviteten ikke er i Modum kommune. Hvis organisasjonen ligger inne i som mottaker i betalingsløsningen gjør du på samme måte som om det var en aktivitet i Modum. Hvis ikke organisasjonen ligger inne som mottaker så må du ta kontakt med fritidskortet@modum.kommune.no etter 1.10.2021 for å avtale hvordan det gjøres. 

Hvordan betales deltakeravgift?  

Gå til www.modum.nods.no/aia. 

Her kan dere betale en faktura, hente en regning fra idrettens betalingssystemer eller søke om refusjon for allerede betalt kontingent. Dere vil trenge en kvittering for å få refusjon. Hvis kontingenten er på mer enn 1000 kroner må deltager selv betale resten. Hvis kontingenten for eksempel er på 1500 kroner betales da 1000 kroner med fritidskortet, så kan de resterende 500 kronene betales med kort eller vipps. 

Hvem kan logge seg inn? 

  • Foresatte til alle elever som går i 1. – 10. klasse og bor i Modum (elever født i 2006 – 2015). 
  • Barn under 15 år vil ikke kunne logge inn. 
  • Ungdom som er fylt 15 år kan logge inn med FEIDE-innlogging selv. Denne løsningen er ikke på plass enda. Det vil informert på kommunens nettsider så snart dette er i klart.
  • Foresatte til ungdom født i 2003 – 2005 vil ikke ha tilgang til betalingsløsningen i pilotprosjektet. Dette kan bli endret om dette blir en varig ordning.
  • Barn som ikke er registrert med foresatt kan logge inn og betale selv. 

 Jeg har allerede betalt deltakeravgift for 2021 

Gå til www.modum.nods.no/aia. Der må du logge inn og så kan du søke om refusjon for allerede betalt kontingent. Du vil trenge en kvittering for å få refusjon. Siste frist for å søke om refusjon for høsten 2021 er 1.12.2021. 

Jeg har prøvd å logge meg på med FEIDE eller BankID, men får feilmelding/får ikke logget inn?  

Kontakt Support: AiA-kundeservice@alleiaktivitet.no 

Trenger du mer informasjon eller hjelp til å søke? 

Send epost til: fritidskortet@modum.kommune.no 

Jeg er kontaktperson for en organiserte fritidsaktivitet, men vi ligger ikke inne som mottaker? 

Fritidskortet skal gå til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. «Faste, jevnlige» blir definert som at aktivitetene minimum må skje 5 ganger i halvåret. «Mulighet til tilhørighet over tid» forstås som «et opplegg som innebærer at arrangøren/lederen vil savne barna/ungdommene og følge opp hvis de ikke kommer.»   

Hvis din forening imøtekommer dette og har tilhold i Modum må dere gjøre to ting: 

  • Send inn informasjon om fritidsaktiviteten ved å følge denne lenken: https://www.fritid123.no/send-inn-fritidsaktivitet/  
  • Send forenings-/organisasjonsnavn, organisasjonsnummer og kontonummer medlemskontingent betales inn på. Hvis dere bruker KID (har en OCR-avtale med banken) så trenger vi antall siffer i KID-koden. Hvis dere bruker en av idrettsforbundets betalingsløsninger (minidrett, spond el. L.) oppgir dere hvilken. Alt dette skal sendes til fritidskortet@modum.kommune.no