Prosjektet er nå avsluttet og vi takker alle som har deltatt. Evaluering av prosjektet er ventet høsten 2022.

 

Hva er fritidskortet? 

Organiserte fritidsaktiviteter er en viktig del av oppveksten til barn og unge. Her møter de venner og får drive med aktiviteter de liker. Skoleåret 2021-2022 var Modum kommune med i et pilotprosjekt, hvor målet er at flere barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I forsøksperioden fikk alle barn mellom 6 og 18 år i Modum 1000 kroner i halvåret, som skulle brukes til å dekke deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter. Forsøket vil ikke videreføres etter forsøksperioden.

Hva kunne fritidskortet brukes til? 

Fritidskortet kunne brukes på deltakeravgift, medlemsavgift og lisens til faste, jevnlige organiserte fritidsaktiviteter, som gav mulighet for tilhørighet over tid. Fritidsmidlene dekket ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kunne ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. De dekker heller ikke sportsutstyr, instrumenter og andre direkte utgifter. BUA Modum kan benyttes for å låne utstyr til sport og fritid.

Hvor lang tid tar det fra jeg betaler en faktura i AiA til pengene er på laget/foreningens konto?

Det kan ta inntil 8 virkedager fra dere har betalt en faktura til pengene er på laget/foreningens konto.

Hvor lang tid tar det fra jeg søker om refusjon til pengene er på min konto?

Hvis søknaden blir godkjent vil det kunne ta inntil 4 uker fra søknaden er godkjent til pengene er på konto.

Barn/unge født 2006 til 2016: Pengene utbetales av Novare.

Ungdom født 2004 – 2005: Pengene utbetales fra Modum kommune.

Spørsmål?

Send epost til: fritidskortet@modum.kommune.no

Behov for hjelp til fritid?

Les mer her.