Prosjektet er nå avsluttet og vi takker alle som har deltatt. Evaluering av prosjektet er ventet høsten 2022.

 

Hva er fritidskortet? 

Organiserte fritidsaktiviteter er en viktig del av oppveksten til barn og unge. Her møter de venner og får drive med aktiviteter de liker. Skoleåret 2021-2022 er Modum kommune med i et pilotprosjekt, hvor målet er at flere barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I forsøksperioden får alle barn mellom 6 og 18 år i Modum 1000 kroner i halvåret, som skal brukes til å dekke deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter. Forsøket vil ikke videreføres etter forsøksperioden. Oversikt over fritidsaktiviteter i Modum finner dere på fritid123.no.

Hvem kan bruke fritidskortet? 

Fritidskortet gjelder alle barn og unge i Modum fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år. For våren 2022 vil dette gjelde for alle som er født i 2016 t.o.m. 2004 (året de fyller 18).

Hva dekker fritidskortet? 

Fritidskortet kan brukes på deltakeravgift, medlemsavgift og lisens til faste, jevnlige organiserte fritidsaktiviteter, som gir mulighet for tilhørighet over tid. Fritidsmidlene dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. De dekker heller ikke sportsutstyr, instrumenter og andre direkte utgifter. BUA Modum kan benyttes for å låne utstyr til sport og fritid.

Hvor finnes oversikt over fritidsaktiviteter? 

Fritid123.no gir oversikt over alle fritidsaktiviteter i Modum, Sigdal og Krødsherad. Organiserte fritidsaktiviteter som tilfredsstiller BUFDIRS krav til å være mottakere av midlene er merket med fritidskort-logo. 

Når du logger inn på www.modum.nods.no/aia for å bruke fritidskortet vil alle godkjente mottakere synes.

Hvor lang tid tar det fra jeg betaler en faktura i AiA til pengene er på laget/foreningens konto?

Det kan ta inntil 8 virkedager fra dere har betalt en faktura til pengene er på laget/foreningens konto.

Hvor lang tid tar det fra jeg søker om refusjon til pengene er på min konto?

Hvis søknaden blir godkjent vil det kunne ta inntil 4 uker fra søknaden er godkjent til pengene er på konto.

Barn/unge født 2006 til 2016: Pengene utbetales av Novare.

Ungdom født 2004 – 2005: Pengene utbetales fra Modum kommune.

Andre spørsmål?

Hvis du får logget inn, men barnet ditt ikke er registrert på deg, send epost til: fritidskortet@modum.kommune.no.

Trenger du hjelp med annet, har du spørsmål, lurer du på om søknaden din er godkjent eller annet du lurer på?

Send epost til: fritidskortet@modum.kommune.no