(siden er under utvikling)

Det finnes ulike ordninger og tiltak som kan hjelpe dersom du er i en situasjon som gjør det vanskelig å delta i fritidsaktiviteter.

Utstyr

  • BUA Modum kan alle låne utstyr til idrett og friluftsliv helt gratis. Oversikt over utstyr og åpningstider finner du her: BUA Modum. 

Økonomisk bistand

  • Du kan søke Økonomisk sosialhjelp til dekning av utgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter. Les mer om ordningen og hvordan du søker her. 
  • Røde Kors og Coop Norge har gått sammen om å starte Heia IF, et prosjekt som gir barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier tilbud om å få dekket kostnadene ved å delta i en fritidsaktivitet. Det kan søkes å dekke deltakeravgifter som medlemskontingent, treningsavgift, kursavgift o.l. og egenandeler til cup/stevne for barn t.o.m. 18 år. Ansatte i skoler, helsestasjon, NAV og barnevern og andre kan søke på vegne av familien. Les mer om ordningen her. 
  • Modum kommune disponerer 30 opplevelseskort. (Denne ordningen er under evaluering. Info kommer høsten 2022). Les mer her: Opplevelseskort (Modum kommune).

Andre ordninger

  • Fritidskontakt: Du kan søke om fritidskontakttjenesten hvis du trenger hjelp til å få en aktiv og meningsfull fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Før het denne tjenesten støttekontakt. Søknaden blir vurdert i henhold til helse og omsorgstjenesteloven eller barnevernloven. Les mer her.