Fritidskontakt

Hjem/Hjelp til fritid/Fritidskontakt

Fritidsaktiviteter kan fylle livet med mening og gi god helse. En fritidskontakt hjelper mennesker til å delta på kulturaktiviter, friluftsliv, idrett eller andre sosiale aktiviteter. Noen trenger støtte i en periode av livet sitt for å kunne holde på en fritidsaktivitet eller å komme i gang med en ny aktivitet. Fritidskontakten kan operere individuelt eller i grupper. En fritidskontakt kan defineres slik:

”En fritidskontakt er en medarbeider, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet gir mulighet for personlig vekst. Brukernes behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper. Fritidskontakten arbeider utfra avtale med kommunen. Avtalen regulerer innhold i og omfang av arbeidet”  (Soldahl,2003)

Kvalifikasjoner:

 • Du er sosialt engasjert og har glede av å hjelpe andre
 • Du er trygg på deg selv, kan samarbeide og sette grenser
 • Du er en aktiv ledsager. Eksempelvis stiller du i klær til å bevege deg i om dere avtaler en aktivitet.
 • Du trenger ikke utdanning innen helse-og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og engasjement er viktige egenskaper.
 • For å være fritidskontakt må du ha fylt 18 år.
 • Hvis du får tilbud om oppdrag som fritidskontakt, må du søke om politiattest. Mer informasjon om dette finner du her.

Hvordan søke om å bli fritidskontakt?

Utlysninger om å være fritidskontakt:

Det etterstrebes å matche oppdragstaker og tjenestemottaker ut fra felles interesser. Faktorer som styrer utvelgelse av fritidskontakter er blant annet alder, kjønn, personlighet og interesser. Dersom det ikke umiddelbart finnes et egnet oppdrag, kan du stå på venteliste. Dette betyr slett ikke at du egner deg dårlig som fritidskontakt, men at det i øyeblikket ikke finnes et ledig, passende oppdrag.

Du kan søke om å få bistand til fritid hvis du trenger hjelp til å få en aktiv og meningsfull fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Før het denne tjenesten støttekontakt.

Tjenesten kan gis på ulike måter:

 • Deltakelse i en aktivitetsgruppe (fritidskontakter leder gruppen)
 • Som et samarbeid for å komme i gang i frivillige lag- og  organisasjoner
 • Individuell fritidskontakt

Generell informasjon om fritidskontakttjenesten kan du finne på nettsiden fritidforalle.no (her bruker man begrepet støttekontakt, men det er den samme tjenesten)

Hvordan søke?

logo_krodsheradKrødsherad kommune

logo_sigdalSigdal kommune

logoModum kommune

Fritid for alle er et nasjonalt nettsted knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur og fritid. Her finnes mye relevant informasjon.

Kurs for fritidskontakter:

Du vil få invitasjon til kurs. Kursplan ser slik ut:

 • Høst 2020: Førstehjelpskurs
 • Vår 2021: Etikk, fritidskontaktens rolle
 • Høst 2021: Kosthold og fysisk aktivitet.

Skjema du trenger (timelister, reiseregning, rapport osv)

Her finner du skjema du kan laste ned:

Gå til toppen