Hvor leverer jeg timelister og reiseregning Modum kommune?

  • via epost til lene.harstad@modum.kommune.no (som PDF fil)

Alternativt kan de leveres i papirformat

  • til Servicetorget (på Modum rådhus)
  • med post til Modum kommune, postboks 38, 3371 Vikersund. Merk konvolutten timelister.

Hvor leverer jeg timelister og reiseregning Sigdal kommune?

  • Etter avtale

Ideer til aktiviteter

Aktivitetsbanken er utarbeidet i samarbeid med fritidskontaktene som var med i etableringen av gruppebasert fritidskontakttilbud.

Skjema til gruppebasert fritidskontaktordning

Mal_aktivitetsplan gruppebasert ordning

Mal_oppmøteliste gruppebasert ordning