Illustrasjonsfoto. Stille innsjø en sommerdagModum kommune:

Frisklivssentralen

Epost: fritid123@modum.kommune.no

Telefon: 32 78 08 44

 

Krødsherad kommune:

Frisklivssentralen

Epost: joanna.chomik@krodsherad.kommune.no

Telefon: 92277714

 

Sigdal kommune:

Sentraladministrasjonen

Epost: Solveig.aaserod@sigdal.kommune.no

Telefon: 90808258