Stille innsjø en sommerdag. Illustrasjonsfoto. Frisklivssentralen Modum kommune:

Epost: fritid123@modum.kommune.no

Frisklivssentralen Krødsherad kommune:

Epost: joanna.chomik@krodsherad.kommune.no

Telefon: 92277714

Frivilligsentralen Sigdal kommune:

Epost: may.britt.neshagen@sigdal.kommune.no

Telefon: 48257514