Legg til fritidsaktivitet

Send inn informasjon dersom du kjenner til faste, organiserte fritidsaktiviteter i Modum, Sigdal eller Krødsherad som ikke ligger inne i oversikten. Er du leder for en aktivitet som allerede ligger inne, men ønsker å endre informasjonen, kan du bruke samme skjema.

 

Passer for
babybarnungdomvoksensenior

Hvor foregår aktiviteten (miljø)
utendørsinnendørsi vann

Hvor foregår aktiviteten (sted og adresse)

Minimumskrav til utstyr for å delta

Kostnader til medlemskontigent og aktivitetsgebyr per år / per gang

Eventuelt andre kostnader som forekommer

Tilrettelegging for funksjonshemmede
Aktiviteten er ikke tilrettelagtAktiviteten er tilrettelagtVi er åpne for å tilrettelegge aktiviteten – ta kontakt

Legg gjerne ved en bildefil. (Tillatte filtyper: gif, png, jpg, jpeg, pdf)