Skulle du ønske din kommune hadde sin egen fritid123.no?

Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. Vi utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i tett samarbeid med innbyggerne. 

For at innbyggerne skulle kunne søke opp fritidsaktiviteter og samtidig sørge for bærekraftig drift av nettsiden, ble WordPress pluginen Aktiviteter123 utviklet. Aktiviteter123 gjør det mulig for arrangører å sende inn og redigere informasjon om sine aktiviteter, samtidig som administrator har kontroll på hva som publiseres.  

Aktiviteter123, slik den er i dag, deler Modum kommune med andre som ønsker å ta den i bruk. For å kunne ta i bruk Aktiviteter123 må kommunen ha en Wordpress-installasjon. Hvis man ikke har dette fra før, så finnes det flere skyløsninger som er relativt enkle å sette opp.  

Har du spørsmål? Ta kontakt på fritid123@modum.kommune.no.

Det er mottatt støtte fra Kulturdepartementet, Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud til utvikling av nettsiden. Optimalisering og deling av løsningen med andre kommuner er støttet gjennom regionale innovasjonsmidler midler fra Buskerud fylkeskommune.

Klepp og Time kommune har tatt Aktiviteter123 i bruk. De har videreutviklet og optimalisert løsningen for bruk i større kommuner, og har finansiert dette. Denne videreutviklingen kommer alle kommunene til gode. Dette er en spennende form for samarbeid som vi seter stor pris på.

Om fritid123.no – rapporter

I 2015 inngikk Modum, Sigdal og Krødsherad kommune et samarbeid om fritid. Prosjektet ble kalt Fritid 123 – meningsfull fritid for flere og ble organisatorisk plassert ved Frisklivssentralen i Modum kommune.

Målsetningen var:

  • å vise hvilke fritidstilbud som finnes i de tre kommunene (med spesiell vekt på aktiviteter med lav terskel for deltakelse og tilrettelagte aktiviteter)
  • å stimulere til åpne fritidstilbud tilpasset barn, unge og unge voksne som ikke deltar i organiserte tilbud.
  • å bidra til at fritidskontaktordningen gir et friskere og mer aktivt tilbud til flere brukere av ordningen.

Utfyllende informasjon finner du her:

Gjennom dette arbeidet ble det tydelig at det var behov for å synliggjøre alle fritidsaktiviteter på en plass og gjøre dette kjent for alle innbyggerne. Dette er også et ledd i å nå fritidserklæringen som sier at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter sammen med andre barn. Ungdomsrådene etterlyste muligheten for å filtrere aktivitetene ut i fra alder, bosted og interesser. www.fritid123.no ble utprøvd og videreutviklet i tett samarbeid med innbyggerne og er  stemplet:  Ungdomsgodkjent av Ungdomsrådet i Modum kommune.

Utfyllende informasjon finner du her: