Her finner du:

Hva er Fritid123?

Fritid 123 er et samarbeid mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommune, organisatorisk plassert ved Frisklivssentralen i Modum.

Målet er at flest mulig skal oppleve en meningsfull fritid sammen med andre.

Samarbeid om Fritid 123 foregår på tvers av kommunale sektorer og med frivillige og private aktører og omfatter følgende:

  1. Oversikt over organiserte fritidsaktiviteter i de tre kommunene til hjelp for innbyggere og ansatte.
  2. Videreutvikle fritidskontaktordningen. Støttekontaktbegrepet erstattes med “fritidskontakt” og det gis tilbud om gruppetilbud basert på interesse og alder. Det er etablert flere ulike grupper.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt på fritid123@modum.kommune.no eller tlf 32 78 08 44.

Fritid 123 har mottatt støtte fra Kulturdepartementet, Helsedirektoratet, Buskerud fylkeskommune og Fylkemannen i Buskerud.