I 2015 inngikk Modum, Sigdal og Krødsherad kommune et samarbeid om fritid. Prosjektet ble kalt Fritid 123 – meningsfull fritid for flere og ble organisatorisk plassert ved Frisklivssentralen i Modum kommune.

Målsetningen var:

  • å vise hvilke fritidstilbud som finnes i de tre kommunene (med spesiell vekt på aktiviteter med lav terskel for deltakelse og tilrettelagte aktiviteter)
  • å stimulere til åpne fritidstilbud tilpasset barn, unge og unge voksne som ikke deltar i organiserte tilbud.
  • å bidra til at fritidskontaktordningen gir et friskere og mer aktivt tilbud til flere brukere av ordningen.

Utfyllende informasjon finner du her:

Gjennom dette arbeidet ble det tydelig at det var behov for å synliggjøre alle fritidsaktiviteter på en plass og gjøre dette kjent for alle innbyggerne. Dette er også et ledd i å nå fritidserklæringen som sier at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter sammen med andre barn. Ungdomsrådene etterlyste muligheten for å filtrere aktivitetene ut i fra alder, bosted og interesser. www.fritid123.no ble utprøvd og videreutviklet i tett samarbeid med innbyggerne og er  stemplet:  Ungdomsgodkjent av Ungdomsrådet i Modum kommune.

Utfyllende informasjon finner du her:

www.fritid123.no har fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt da den svarer på utfordringer flere kommuner har. Modum kommune har derfor søkt og fått midler til å oppgradere www.fritid123.no slik at den blir mer brukervennlig og effektiv i drift, samt å løsrive utvidelsen som gjør det mulig å legge inn, søke opp og filtrere fritidsaktiviteter fra www.fritid123.no. Da kan utvidelsen brukes på andre nettsider, slik at andre kommuner kan ta utvidelsen i bruk.  Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Har du spørsmål? Ta kontakt på fritid123@modum.kommune.no eller tlf 32 78 08 44.

Fritid 123 har mottatt støtte fra Kulturdepartementet, Helsedirektoratet, Buskerud fylkeskommune og Fylkemannen i Buskerud.