Skulle du ønske din kommune hadde sin egen fritid123.no?

Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. Vi utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i tett samarbeid med innbyggerne. 

For at innbyggerne skulle kunne søke opp fritidsaktiviteter og samtidig sørge for bærekraftig drift av nettsiden, ble WordPress pluginen Aktiviteter123 utviklet. Aktiviteter123 gjør det mulig for arrangører å sende inn og redigere informasjon om sine aktiviteter, samtidig som administrator har kontroll på hva som publiseres.  

Aktiviteter123, slik den er i dag, deler Modum kommune med andre som ønsker å ta den i bruk. For å kunne ta i bruk Aktiviteter123 må kommunen ha en Wordpress-installasjon. Hvis man ikke har dette fra før, så finnes det flere skyløsninger som er relativt enkle å sette opp.  

Har du spørsmål? Ta kontakt på fritid123@modum.kommune.no.

Det er mottatt støtte fra Kulturdepartementet, Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud til utvikling av nettsiden. Optimalisering og deling av løsningen med andre kommuner er støttet gjennom regionale innovasjonsmidler midler fra Buskerud fylkeskommune.

Klepp og Time kommune har tatt Aktiviteter123 i bruk. De har videreutviklet og optimalisert løsningen for bruk i større kommuner, og har finansiert dette. Denne videreutviklingen kommer alle kommunene til gode. Dette er en spennende form for samarbeid som vi setter stor pris på.

Om fritid123.no – rapporter

Lenker til nettsider som bruker Aktiviteter123: