Gutt som klatrer i klatrevegg

Foto: fritidmedmening.no

Ønsker du fritidskontakttjenesten?

Nedenfor finner du kontaktopplysninger om du ønsker å søke om støtte til meningsfull fritid. Generell informasjon om fritidskontakttjenesten kan du finne på nettsiden fritidforalle.no (her bruker man begrepet støttekontakt, men det er den samme tjenesten)

Hvordan søke?

logo_krodsheradKrødsherad kommune

logo_sigdalSigdal kommune

logoModum kommune