På www.fritid123.no finner du nå oversikt over alle faste organiserte fritidsaktiviteter i Modum, Sigdal og Krødsherad kommune.

Oversikt over faste, organiserte aktiviteter som bare er er for personer med utviklingshemming finner du under «tilrettelagte aktiviteter». Denne siden finner du ved å trykke på de tre strekene øverst på nettsiden.

Enkeltarrangement som er tilrettelagte synliggjøres gjennom facebooksiden Fritid123 – tilrettelagte fritidsaktiviteter i Modum, Sigdal og Krødsherad. 

Har du informasjon om aktiviteter som bør synliggjøres på denne facebooksiden kan de sendes til fritid123@modum.kommune.no.