Røde Kors-gruppa er onsdager fra kl. 17.00 – 19.15/19.45. 

Innhold: Gruppen deltar annenhver uke i Modum Barnas Røde Kors. Motsatt uke gjør de ulike aktiviteter som varierer etter årstid.

Omfang: 3 timer per uke

Passer for: barn i eldre barneskolealder (5. – 7. klasse)

Organisering: Gruppen ledes av fritidskontakter. Antall bestemmes ut fra deltakernes behov.