Lurer du på om aktiviteten allerede ligger inne? Gå til oversikt alle fritidsaktiviteter.

Fritidsaktiviteten du sender inn må være fast og skje månedlig eller hyppigere. Enkeltarrangement synliggjøres ikke. Tilbyr organisasjonen flere fritidsaktiviteter, sendes hver aktivitet inn separat. Det skilles ikke mellom ulike aldersbestemte lag. Altså vil et idrettslag som tilbyr fotball, håndball og langrenn sende inn tre aktiviteter; fotball, håndball og langrenn.

Informasjon om fritidsaktivitet 1 av 5

Obligatoriske felter er merket med *

Velg type aktivitet:

Beskriv kort hva slags aktivitet det er. Ikke skriv ned treningstider.
F. eks: Allidrett er varierte aktiviteter for alle barn. I løpet av et år får du prøve skileik, ballspill, turn, orientering og mange forskjellige leker. Passer for alle barn som har lyst til å ha det gøy med forskjellige aktiviteter

Passer for alder
til
* Passer for ferdighetsnivå

Tilrettelegging

Merk av om dere er åpne for å tilrettelegge aktiviteten, slik at personer med funksjonsutfordringer kan delta dersom de ønsker det.

Kostnader og utstyr 2 av 5

Obligatoriske felter er merket med *

Skriv inn faste kostnader til medlemskontigent, aktivitetskontigent, inngang eller liknende

Skriv inn andre kostnader som f.eks leir, turer osv.

Skriv også inn om dere har noe utstyr til utlån.

Mediefiler 3 av 5

Obligatoriske felter er merket med *

Velg forsidebilde

Maks bildestørrelse: 2 MB

Kontaktinformasjon 4 av 5

Obligatoriske felter er merket med *

Jeg aksepterer at det samles data. Les mer i vår personvernerklæring HER

Sammendrag 5 av 5

Fritidsaktivitetens navn

Aktivitetstype

Adresse

Postnummer

Sted

Beskriv fritidsaktiviteten

Aldersgruppe

Passer for ferdighetsnivå

Lenke til aktivitet

Tilrettelegging

Beskrivelse av faste kostnader

Ekstra kostnader som kan forekomme

Minimumskrav til utstyr for å delta

Ansvarlig frivillig lag eller forening / privat aktør / kommunal aktør

Navn på kontaktperson

Epostadresse

Eventuelt telefonnummer