Studier

Her finner du bachelor- og masteroppgaver gjort på fritid i Modum, Sigdal og Krødsherad.

Skretteberg H. (2016) Et lokalt aktivitetstilbud og aktivitetsglede hos deltakerne

Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Et kvalitativ undersøkelse av et åpent aktivitetstilbud til barn, unge og unge voksne gjennomført av vernepleierstudent Hilde Skretteberg.

master aktiv ung

Jonassen Auglend L. (2015) Frisklivssentralen i Modums ordning Aktiv Ung

Masteroppgave i idrett, kroppsøving og friluftsliv, Høgskolen i Telemark.

En beskrivende og evaluerende studie av ordningen Aktiv UNG som sammen med skolehelsetjenesten har fokus på å få inaktive ungdomsskoleelever i Modum kommune ut i aktivitet.

Kjenner du til publiserte studier, bachelor- eller masteroppgaver som burde vært her? Send oss en epost. Kontaktinformasjon nederst på siden.