Vil du bli fritidskontakt?

Informasjon finner under “hva er en fritidskontakt?” og “hvem kan bli fritidskontakt” i nedtrekksmenyen. Vi forsøker å matche oppdragstaker og tjenestemottaker ut fra felles interesser. Faktorer som styrer utvelgelse av fritidskontakter er blant annet alder, kjønn, personlighet og interesser. Dersom det ikke umiddelbart finnes et egnet oppdrag, kan du stå på venteliste. Dette betyr slett ikke at man egner seg dårlig som fritidskontakt, men at det i øyeblikket ikke finnes et ledig, passende oppdrag.

Ledige oppdrag

Behovet for fritidskontakter varierer og det kommer stadig inn nye oppdrag. Derfor oppfordrer unge og eldre, menn og kvinner, med ulike interesser til å søke.

Hvordan søke?

For å melde din interesse; last ned skjema som du finner her: soknadsskjema om å bli fritidskontakt.

Søknaden kan sendes på følgende måter:

  • Lagre det på din PC, fyll det ut og send det sammen med eventuell CV til: fritid123@modum.kommune.no. Merk fritidskontakt.
  • Eller; skriv ut skjema, fyll det ut og send det til Frisklivssentralen i Modum, Furumoveien 70, 3360 Geithus sammen med eventuell CV. Merk fritidskontakt.

Henvendelsen blir videreformidlet til alle virksomheter som ansetter fritidskontakter i kommunene. Hvis du får tilbud om oppdrag, må du søke om politiattest. Mer informasjon om dette finner du her.

Har du spørsmål? Kontakt oss på fritid123@modum.kommune.no / tlf  32780844