Vil du bli fritidskontakt?

Informasjon finner under “hva er en fritidskontakt?” og “hvem kan bli fritidskontakt”. Det etterstrebes å matche oppdragstaker og tjenestemottaker ut fra felles interesser. Faktorer som styrer utvelgelse av fritidskontakter er blant annet alder, kjønn, personlighet og interesser. Dersom det ikke umiddelbart finnes et egnet oppdrag, kan du stå på venteliste. Dette betyr slett ikke at du egner deg dårlig som fritidskontakt, men at det i øyeblikket ikke finnes et ledig, passende oppdrag.

 

Hvordan søke?

Gå til kommunens hjemmeside for å se utlysninger om å være fritidskontakt i de respektive kommunene:

Modum kommune

Sigdal kommune

Krødsherad kommune